Alle hulp voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Veel Oekraïners zijn op de vlucht. Ook de gemeente Uithoorn wil een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is hartverwarmend dat al veel inwoners uit Uithoorn en De Kwakel zich inzetten om mensen in Oekraïne te helpen of een hart onder de riem te steken.

We krijgen veel vragen van inwoners. Hieronder de meeste gestelde vragen en antwoorden.

Hoe kunnen vluchtelingen hulp krijgen om de Nederlandse taal te leren?

Oekraïense vluchtelingen die de Nederlandse taal willen leren kunnen zich melden bij het Taalhuis in Uithoorn. Om zich aan te melden kunnen ze een mail sturen naar taalhuis@stdb.nl. Eén van de coördinatoren zal dan contact met ze opnemen om een afspraak te maken voor een intake. De taallessen vinden over het algemeen plaats in de bibliotheek, Marktplein 65 in Uithoorn.

Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich melden als zij een opvangplek zoeken?

Vluchtelingen kunnen zich melden op het centrale aanmeldingspunt in Amsterdam, Stationsplein 51-71 aan de oostkant van het Centraal Station, in de Zilveren Toren. De openingstijden zijn van 08.00 tot 21.00 uur, 7 dagen per week. Vanuit dit punt krijgen de vluchtelingen uit Oekraïne een opvangplek in de gemeentelijke opvang in Amsterdam of op een locatie ergens anders in het land. Vluchtelingen kunnen er ook voor kiezen om bij particulieren te wonen. Meer info, ook in het Engels of Oekraïens: https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/amsterdam-steunt-oekraine/

Welke derdelanders vallen per 4 maart 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

Vanaf 4 maart 2023 vallen derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden niet meer onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 1. Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning, die in Oekraïne een vergunning hadden op grond van nationale of internationale bescherming. 
 2. Derdelanders die ook familieleden zijn van ontheemden uit Oekraïne (Oekraïners of derdelanders met een permanente vergunning) blijven na 4 maart 2023 mogelijk wel onder de RTB vallen. Van belang hiervoor is dat zij in Oekraïne samenwoonden.

Zie ook de website van de IND voor voorwaarden voor doelgroep van de RTB.

Hoe worden derdelanders geïnformeerd over hun status na 4 maart 2023?

De IND heeft alle derdelanders die vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de RTB vallen (of waarbij twijfel bestaat of zij nog onder de RTB vallen) in november 2022 per brief geïnformeerd. Derdelanders die na 4 maart 2023 nog wel onder de RTB vallen worden hierover vóór 4 maart 2023 per brief geïnformeerd door de IND.

Welke mogelijkheden hebben derdelanders die vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn vallen?

Derdelanders die vanaf 4 maart 2023 niet meer onder Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, hebben verschillende mogelijkheden, zoals asiel aanvragen, een reguliere verblijfsvergunning aanvragen of terugkeren naar het land van herkomst. Op de websites van VluchtelingenWerk en de Dienst Terugkeer en Vertrek is meer informatie te vinden over de verschillende mogelijkheden.

Bewijs van verblijf (sticker of pasje) verlengen tot 4 maart 2024

Het huidige bewijs van verblijf (sticker of pasje) dat door de IND verstrekt is aan Oekraïense vluchtelingen verloopt op 4 maart 2023. Omdat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming verlengd is tot 4 maart 2024, gaat de IND het bewijs van verblijf met een jaar verlengen. Oekraïense vluchtelingen ontvangen tussen 27 januari en 25 februari 2023 een brief van de IND waarin wordt uitgelegd hoe het pasje of de sticker verlengd wordt. Vluchtelingen hoeven hiervoor zelf niets te doen. Wel is het van belang dat zij op het juiste adres staan ingeschreven bij de gemeente (BRP). Vluchtelingen die na 25 februari 2023 nog geen brief hebben ontvangen, moeten zelf contact opnemen met de IND.

Spreekuur VluchtelingenWerk

Heeft u vragen over opvang, scholing, leefgeld en werk, gezondheid of verblijfsstatus? Kom langs bij het spreekuur van VluchtelingenWerk. 

Wanneer

 • Tweewekelijks op donderdag(oneven weken) van 10.30 uur tot 12.30 uur.
 • Spreekuren zijn op: 17 augustus, 31 augustus, 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 09 november, 23 november, 07 december, 21 december 2023.

Waar

Gemeentehuis Uithoorn
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn

Contactpersoon Vluchtelingenwerk

Iedere donderdag is Julia Doornenbal aanwezig bij het spreekuur. Zij is de teamleider voor de Noodopvang Oekraïne van Vluchtelingenwerk Nederland in de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Julia werkt samen met de collega's van de gemeente Uithoorn.

Meer informatie over gezondheidszorg

Hoe is de gezondheidszorg voor vluchtelingen uit Oekraïne geregeld? 

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op (noodzakelijke) medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. De zorgkosten worden gedragen door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Moet u een verzekering afsluiten; bijvoorbeeld wanneer u werkt? 

Vluchtelingen uit Oekraïne met een burgerservicenummer vallen sinds 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Oekraïne (RMO), waarbij het afsluiten van een zorgverzekering niet nodig is. Daarnaast hoeft u dan ook geen premie of eigen risico te betalen. Wanneer u (nog) geen burgerservicenummer hebt, valt u binnen de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV). Ook hiervoor geldt dat u geen zorgverzekering hoeft af te sluiten en geen premie/eigen risico hoeft te betalen. 

Welke zorg en hulpmiddelen worden vergoed? 

De lijst van vergoeding is relatief lang. Bent u benieuwd of iets vergoed wordt? Dit kunt u terugvinden op zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/b/basispakket-zorgverzekeringswet-zvw. Daarnaast worden ook acute pijnklachten bij mondzorg (tot €250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat vergoed. Het zorgpakket is hierin gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers. 

Meer informatie over kinderopvang

Mogen mijn kinderen opgevangen worden door de kinderopvang/gastouder? 

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder.

Kan ik een financiële compensatie voor kosten van opvang aanvragen? 

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan, kunnen kunnen in sommige gevallen direct kinderopvangtoeslag aanvragen. Omdat wetgeving hierover nog moet worden goedgekeurd, wordt de toeslag als voorschot uitgekeerd. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u elke donderdag terecht van 10.30 uur tot 12.30 uur op het gemeentehuis bij het spreekuur van vluchtelingenwerk.

Kinderbijslag en kindgebonden budget voor Oekraïense vluchtelingen

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Oekraïense vluchtelingen hebben recht op kinderbijslag (Algemene Kinderbijslagwet) als ze in loondienst werken in Nederland en het kind/de kinderen drie aaneengesloten maanden in Nederland is/zijn. Kinderbijslag wordt achteraf per kwartaal uitbetaald. 

Aanvragen van Kinderbijslag bij de Sociale Verzekeringsbank: Kinderbijslag home | Kinderbijslag | SVB

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, naast de kinderbijslag. Oekraïense vluchtelingen hebben recht op kindgebonden budget als zij voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst: Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Ik wil graag een fiets doneren aan Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

De gemeente Uithoorn is op zoek naar fietsen voor de Oekraïense vluchtelingen die nu in de opvanglocaties zitten. Door de fietsen zijn de bewoners van de opvanglocaties veel mobieler en kunnen ze zich makkelijker vrij bewegen binnen onze gemeente en daarbuiten. Voor het doneren van een fiets zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Het moet een goed werkende fiets zijn en mag geen gebreken hebben.  
 • Voor het doneren van een fiets moet u een afstandsverklaring (pdf, 143 kB) getekend inleveren bij de fiets. Als u geen printer heeft, kunt u de formuleren ook ophalen op het gemeentehuis. 
 • U kunt de fiets brengen op zaterdagen tussen 14:00 -16:00 uur naar het scheidingsdepot, Industrieweg 29.
 • U kunt alleen een fiets doneren met een afstandsverklaring, zonder het formulier wordt de fiets niet ingenomen. 
Hoe is het geregeld met het leefgeld voor vluchtelingen Oekraïne? 

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. De hoogte van het leefgeld hangt onder andere af van de gezinssamenstelling en of iemand in een gemeentelijke opvanglocatie verblijft of bij een gastgezin. Kijk voor meer informatie op RefugeeHelp

Om leefgeld aan te vragen bij de gemeente Uithoorn, kan onderstaand aanvraagformulier worden gebruikt.

Wie heeft recht op leefgeld?

Vluchtelingen hebben recht op leefgeld als zij verblijven in een gemeentelijke opvanglocatie in Uithoorn of bij particulieren thuis. Minderjarige kinderen hebben ook recht op leefgeld. Dit wordt uitgekeerd aan de ouders. 

Er bestaat geen recht op leefgeld als één of meerdere (meerderjarige) gezinsleden inkomsten hebben uit betaald werk in Nederland en deze inkomsten zijn hoger dan wat het gezin aan leefgeld zou krijgen. Wanneer de inkomsten uit werk lager zijn, dan kan een aanvulling op het inkomen aangevraagd worden bij de gemeente. Hiervoor kan het aanvraagformulier hierboven gebruikt worden.
Het leefgeld wordt maandelijks, op de eerste dag van de maand, uitgekeerd.

Om leefgeld aan te vragen, kan bovenstaand aanvraagformulier worden ingevuld en ondertekend. Het formulier kan ingeleverd worden tijdens het spreekuur van VluchtelingenWerk op donderdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur op het gemeentehuis. 

Leefgeld aanvragen?

Vluchtelingen die leefgeld willen aanvragen, moeten de volgende documenten meenemen naar het gemeentehuis:

Voor vluchtelingen die nog geen Nederlandse bankrekening hebben, verstrekt de gemeente (tijdelijk) een “money card”. Met de money card kan geld worden gepind en kunnen betalingen worden gedaan.

Verandert er iets in uw situatie?

Vluchtelingen die aan het werk gaan of verhuizen of vertrekken uit de opvanglocatie, moeten dit zo snel mogelijk doorgeven aan de gemeente, omdat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van het leefgeld. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via: sociaal.loket@uithoorn.nl.  

Ik wil geld doneren voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak, schoon drinkwater en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

Ik wil als tolk of vrijwilliger helpen. Waar moet ik zijn?

De gemeente is op zoek naar mensen (mogelijk inwoners) die kunnen helpen als tolk en/of als vrijwilliger. De gemeente Uithoorn vangt op dit moment ongeveer 80 vluchtelingen op in onze gemeente. Eerst zijn de vluchtelingen opgevangen in hotels, maar inmiddels zijn er locatie gevonden waar men langer kan verblijven.

Naast het regelen van opvang moet er nog veel meer geregeld worden. Daarbij is communicatie essentieel en zijn tolken zeer welkom. Bent of kent u mensen die kunnen vertalen van het Nederlands/Engels naar het Oekraïens en/of Russisch en wilt u ons helpen, neem dan contact op met de gemeente. Naast tolken is de gemeente ook op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen. Heeft u interesse of vragen? U kunt mailen naar vluchtelingen@uithoorn.nl of bellen naar (0297) 513 111.

Waar vind ik informatie over hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Vluchtelingenwerk Nederland heeft speciale webpagina's ingericht over vluchtelingen uit Oekraïne. Deze pagina's zijn voortdurend in ontwikkeling.

Ik wil een vluchteling in huis opvangen. Hoe doe ik dat?
 • Heeft u thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling bij jou te laten logeren? U kunt zich aanmelden bij Takecarebnd, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.  
 • Aanmelden om Oekraïense vluchtelingen in huis op te nemen kan ook op Vluchtelingenwerk.
Moeten vluchtelingen zich uitschrijven als zij niet meer bij mij in huis wonen?

Biedt u onderdak aan Oekraïense vluchtelingen, of heeft u hen in de afgelopen periode onderdak geboden? Wat mooi! Wij horen dat sommige Oekraïense vluchtelingen weer huiswaarts keren of zich vestigen in een andere gemeente of een ander land. Als uw Oekraïense gasten/huisgenoten/bewoners vertrekken, is het van belang dat zij zich uitschrijven uit het gemeentelijke basisregister. Dit kan op verschillende manieren.

Vertrekken zij naar een andere locatie in Nederland, dan kan de verhuizing als volgt worden doorgegeven:

 • Via DigiD
 • Online via de website van de gemeente waar men gaat wonen
 • Door het maken van een afspraak bij de gemeente waar men gaat wonen

Vertrekken zij naar het buitenland, dan kan de verhuizing als volgt worden doorgegeven:

 • Via DigiD
 • Via het maken van een afspraak bij gemeente Uithoorn

Aanvullende informatie vindt u op de gemeentelijke webpagina uithoorn.nl/home/verhuizen.

Waarom uitschrijven?

Het uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen gevolgen heeft voor de hoogte van uitkeringen en gemeentelijke belastingen van gastgezinnen. Echter weten we nog niet precies hoe het Rijk in de toekomst met particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zal omgaan. Daarom is het belangrijk dat zij worden uitgeschreven als zij niet langer bij u in huis wonen, zodat het straks in ieder geval geen effect kan hebben op eventuele toeslagen, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.

Voor de Oekraïense vluchtelingen die al geregistreerd staan in het gemeentelijk basisregister, is het verder van belang dat zij een bewijs van verblijf ophalen. Zie hiervoor de webpagina van de IND: ind.nl/nl/oekraine.

Heeft u vragen? Stel ze gerust via vluchtelingen@uithoorn.nl.

Wat doet de gemeente om vluchtelingen op te vangen?

Het Kabinet heeft de burgemeesters van alle gemeentes de opdracht gegeven om  opvangplaatsen te creëren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente vangt de vluchtelingen op in gebouwen die tot tijdelijke opvanglocatie zijn omgevormd. 

Waar is hulp te vinden voor dieren uit Oekraïne?

Mogelijk heeft u vluchtelingen in huis opgenomen waarbij de meegebrachte (huis)dieren hulp nodig hebben. Dierenhulporganisaties in Nederland werken samen om hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. De Dierenbescherming, DierenLot, IFAW en de NFDO hebben de handen ineengeslagen om één meldpunt op te zetten en hulp te coördineren. Hiervoor is een telefoonnummer 088 811 33 33 en mailadres: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl opengesteld voor gevluchte Oekraïners die hulp voor hun huisdieren nodig hebben. 

Ik wil spullen doneren voor mensen in Oekraïne
Ik wil spullen doneren voor Oekraïense vluchtelingen in Uithoorn en De Kwakel

Inmiddels zijn alle Oekraïense vluchtelingen in Uithoorn en De Kwakel ondergebracht in een tijdelijk opvanglocaties. In de tussentijd heeft de gemeente veel spullen al gekregen. Hierdoor zijn er voldoende spullen voor de vluchtelingen in onze gemeente. 
Als u als inwoner ook graag spullen en kleding wil doneren, kunt u dit geven aan lokale acties. Er zijn meerdere initiatieven binnen de gemeente Uithoorn. 

Hoe zit het met medische zorg aan Oekraïners?

Ontheemden uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen.
Ontheemden zonder BSN registratie vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV) van het CAK.
Voor spoedgevallen kunnen mensen terecht bij het Amstelland Ziekenhuis.
Oekraïense asielzoekers die verblijven op opvanglocaties van het COA, vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Hoe kunnen vluchtelingen reizen met openbaar vervoer zonder OV chipkaart?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in Nederland gratis reizen met OV. Gratis reizen mag alleen om op een veilige opvangplek te komen of om herenigd te worden met familie. Dit kan door ID/Paspoort Oekraïne te laten zien bij instappen bus en tram. Het gaat hierbij niet om reizen naar ambassade, onderwijs, werk of bezoek aan familie. 

Staat u vraag er niet bij, mail naar vluchtelingen@uithoorn.nl of bel naar (0297) 513 111.