Bekendmakingen

In het overzicht hieronder vindt u omgevingsvergunningen en overige bekendmakingen. Op de landelijke website overheid.nl vindt u verkeersbesluiten en alle verordeningen van de gemeente Uithoorn. U kunt eenvoudig sorteren op uw postcode of omgeving. 

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning 24 november 2020
Omgevingsvergunning 10 november 2020
Omgevingsvergunning 27 oktober 2020
Omgevingsvergunning 14 oktober 2020
Omgevingsvergunning 29 september 2020
Omgevingsvergunning 15 september 2020
Omgevingsvergunning 1 september 2020
Omgevingsvergunning 18 augustus 2020
Omgevingsvergunning 04 augustus 2020
Omgevingsvergunning 21 juli 2020
Omgevingsvergunning 7 juli 2020
Omgevingsvergunning 23 juni 2020
Omgevingsvergunning 11 juni 2020
Omgevingsvergunning 26 mei 2020
Omgevingsvergunning 12 mei 2020
Omgevingsvergunning 28 april 2020
Omgevingsvergunning 16 april 2020
Omgevingsvergunning 2 april 2020
Omgevingsvergunning 17 maart 2020
Omgevingsvergunning 3 maart 2020
Omgevingsvergunning 18 februari 2020
 
Overig
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking
Ingediende aanvragen overige vergunningen 24 november 2020
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’
Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 13 (gewijzigd)
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’
Ingediende aanvragen overige vergunnngen 14 oktober 2020
Ingediende aanvragen overige vergunningen 29 september 2020
Ingediende aanvragen overige vergunningen 15 september 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en ontwerpbesluit hogere waarden
Bevoegdhedenregister Uithoorn
Ingediende aanvragen overige vergunningen 1 september 2020
Aanpassing algemene Rechtenverordening 2020
Verlenging beleidsplan ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ tot en met 31 december 2021
Wabo, intrekking vergunning, beschikking
Ingediende aanvragen overige vergunningen 18 augustus 2020
Beleidsregels publieke laadinfrastructuur van de gemeente Uithoorn
Ingediende aanvragen overige vergunningen 04 augustus 2020
Ingediende aanvragen overige vergunningen 21 juli 2020
Raadsbesluit opheffen komgrenzen Vuurlijn
Kennisgeving incidentele festiviteit
Kennisgeving omgevingsdienst Noordzeekanaal 21 juli 2020
Verlengen cameratoezicht Zijdelveld ter hoogte van nr 31
Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020
Tijdelijke aanpassing beleidsregels voor bijzondere bijstand
Ingediende aanvragen overige vergunning 7 juli 2020
Ingediende aanvragen overige vergunning 23 juni 2020
Kennisgeving omgevingsdienst Noordzeekanaal
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13
Ingediende aanvragen overige vergunning 11 juni 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ontwerpbesluit hogere waarden
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’
Verkeersbesluiten drie nieuwe laadpalen: Zonnedauw, Linie en Marsmanlaan 
Aanpassing regels voor toekenning sociale huurwoningen 
Ingediende aanvragen overige vergunning 26 mei 2020
Kennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
Nota Bodembeheer gemeente Uithoorn
Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020, het Bevoegdhedenregister Uithoorn – Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregister Uithoorn 2020
Kennisgeving Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’
Ingediende aanvragen overige vergunning 28 april 2020
Tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Poelweg tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan in De Kwakel te Uithoorn t.b.v. bouwverkeer De Rietkraag, 16 april 2020
Concept-Beleidsregels standplaatsen is vastgesteld, 16 april 2020
Geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn en bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA, 16 april 2020
Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020, 16 april 2020
Wet Maatschappelijke ondersteuning, 16 april 2020
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21, 2 april 2020
Ingediende aanvragen overige vergunning 17 maart 2020
Ter inzagelegging concept Koersplan Sociaal domein 17 maart 2020
Verkeersbesluiten laadpalen Roodhalsgans, Colijnlaan en Gerberalaan 3 maart 2020
Ingediende aanvragen overige vergunning 3 maart 2020
Gebiedsaanwijzing Cameratoezicht Zijdveld 2 maart 2020