Bekendmakingen

In het overzicht hieronder vindt u omgevingsvergunningen en overige bekendmakingen. Op de landelijke website overheid.nl vindt u verkeersbesluiten en alle verordeningen van de gemeente Uithoorn. U kunt eenvoudig sorteren op uw postcode of omgeving. 

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning 23 februari 2021
Omgevingsvergunning 9 februari 2021
Omgevingsvergunning 26 januari 2021
Omgevingsvergunning 12 januari 2021
Omgevingsvergunning 22 december 2020
Omgevingsvergunning 8 december 2020
Omgevingsvergunning 24 november 2020
Omgevingsvergunning 10 november 2020
Omgevingsvergunning 27 oktober 2020
Omgevingsvergunning 14 oktober 2020
Omgevingsvergunning 29 september 2020
Omgevingsvergunning 15 september 2020
Omgevingsvergunning 1 september 2020
 
Overig
Verkeersbesluiten laadpalen diverse locaties Uithoorn
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17
Verkeersbesluiten laadpalen Koekoek
Besluit procesmachtiging Wth en Wvggz
Vestiging voorkeursrecht Schansgebied
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021
Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Kennisgeving, Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking
Vaststelling bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en besluit hogere waarde
Ingediende aanvragen overige vergunningen 12 januari 2021
Aanwijzigingsbesluit verboden Drankgebruik
Wijzigingen in de APV 
Bekendmaking belastingverordeningen 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Ingediende aanvragen overige vergunningen 22 december  2020
Beleidsregels standplaatsen 
Gewijzigde APV-2020
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Wapo-terrein
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en besluit hogere waarden
Ingediende aanvragen overige vergunningen 8 december 2020
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking
Ingediende aanvragen overige vergunningen 24 november 2020
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’
Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 13 (gewijzigd)
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’
Ingediende aanvragen overige vergunnngen 14 oktober 2020
Ingediende aanvragen overige vergunningen 29 september 2020
Ingediende aanvragen overige vergunningen 15 september 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en ontwerpbesluit hogere waarden
Bevoegdhedenregister Uithoorn
Ingediende aanvragen overige vergunningen 1 september 2020