Bekendmakingen

In het overzicht op deze pagina vindt u omgevingsvergunningen en overige bekendmakingen.

Op de landelijke website overheid.nl vindt u verkeersbesluiten en alle verordeningen van de gemeente Uithoorn. U kunt eenvoudig sorteren op uw postcode of omgeving. 

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning 3 mei 2021
Omgevingsvergunning 20 april 2021
Omgevingsvergunning 6 april 2021
Omgevingsvergunning 23 maart 2021
Omgevingsvergunning 9 maart 2021
Omgevingsvergunning 23 februari 2021
Omgevingsvergunning 9 februari 2021
Omgevingsvergunning 26 januari 2021
Omgevingsvergunning 12 januari 2021
Omgevingsvergunning 22 december 2020
Omgevingsvergunning 8 december 2020
 
Overig
Bomenkap 10 mei t.b.v. Verkeersplan centrum Uithoorn
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
Verkeersbesluit verplichte rijrichting Couperuslaan
Bomenkap t.b.v. Verkeersplan centrum Uithoorn
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17
Besluit procesmachtiging Wth en Wvggz
Vestiging voorkeursrecht Schansgebied
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021
Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Kennisgeving, Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking
Vaststelling bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en besluit hogere waarde
Ingediende aanvragen overige vergunningen 12 januari 2021
Aanwijzigingsbesluit verboden Drankgebruik
Wijzigingen in de APV 
Bekendmaking belastingverordeningen 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Ingediende aanvragen overige vergunningen 22 december  2020
Beleidsregels standplaatsen 
Gewijzigde APV-2020
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Wapo-terrein
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en besluit hogere waarden
Ingediende aanvragen overige vergunningen 8 december 2020