Vrijwilligerswerk en verzekeren

Hier vindt u meer informatie over vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Steunpunt Vrijwilligerswerk


Wilt u als vrijwilliger aan de slag of bent u op zoek naar een vrijwilliger? Dan kunt u terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn. Het steunpunt biedt vrijwilligers en organisaties o.a. informatie, advies, bemiddeling, deskundigheidsbevordering én informatie over/ondersteuning bij vrijwilligersevenementen.

Vrijwilligersverzekering


De gemeente Uithoorn heeft de VNG Vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer Achmea afgesloten. Deze verzekering is een secundaire dekking voor risico’s van vrijwilligers die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doen. De verzekering is een aanvulling op de verzekering van alle vrijwilligersorganisaties in Uithoorn en De Kwakel.

Deze verzekering ontslaat (vrijwilligers-)organisaties niet van de noodzaak om hun verzekering zelf goed te regelen. De gemeente adviseert om niet zomaar bestaande verzekering(en) op te zeggen. Leg uw persoonlijke situatie voor aan uw verzekeraar of neem contact op met de helpdesk van Centraal Beheer Achmea (055)5798164.

Voorwaarden vrijwilligersverzekering op Centraalbeheer.nl
Brochure VNG Vrijwilligersverzekering op Centraalbeheer.nl

Schademeldingen vrijwilligers


De vrijwilliger of rechtspersoon kan het schadeformulier vrijwilligers op Centraalbeheer.nl invullen en opsturen naar de gemeente, ter attentie van Afdeling Ondersteuning, cluster Financiën/verzekeringen. De gemeente zet de claim vervolgens digitaal door naar Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar wikkelt de schade rechtstreeks af met de benadeelde.

Vrijwillige hulpdienst


Er is een vrijwillige hulpdienst voor inwoners van Uithoorn. Deze vrijwilligers bieden ondersteuning bij bijvoorbeeld: boodschappen doen, vervoer en kleine klussen in en rond het huis. De gemeente bemiddelt tussen de vraag van een inwoner en het aanbod van een vrijwilliger. De vrijwillige hulpdienst biedt hulp aan ouderen en gehandicapten in Uithoorn, ter ondersteuning van het zelfstandig wonen. De hulpdienst is dus aanvullend op de hulp van beroepskrachten, familie of kennissen.

Kosten
De hulpverlening is gratis, maar voor de kosten die de vrijwilliger maakt geldt een vergoedingsregeling

Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met het Sociaal Loket: 0297) 513 111 elke werkdag van 9.00 - 10.30 uur.

De Belklus


De BelKlus is een stichting die mensen helpt met klusjes in en rond de woning, voor de inwoners van Amstelveen, Uithoorn en Ouder Amstel.