Nieuws RSS icoon

 • Lancering website Dit Zijn Wij Uithoorn

  11 mei 2021

  Wie zijn de inwoners van gemeente Uithoorn? Wat hebben ze gemeen? Wat vinden ze leuk aan de gemeente en wat kan beter? Welke vooroordelen bestaan er, bijvoorbeeld over inwoners van Uithoorn en De Kwakel? In het foto- en ontmoetingsproject Dit Zijn Wij Uithoorn gaan fotografe Dolly Pieterson en tekstschrijver en fotografe Naomi Heidinga op zoek naar antwoorden op deze vragen.

 • 15 mei inhaaldag inzameling PMD-container

  11 mei 2021

  Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei worden de PMD-containers in de wijk Thamerdal en Dorpscentrum niet geleegd.

 • De Scheg: fysiotherapie en tandarts tekenen voor meer ruimte

  10 mei 2021

  De sloop en nieuwbouw van sporthal De Scheg biedt, naast veel ongemak voor de bedrijven die direct aan de sporthal grenzen, ook kansen. Fysiotherapie Martine Mulder en tandartsenpraktijk Mulder konden na goed overleg met de gemeente extra ruimte aankopen en hun praktijken zo toekomstbestendig maken. Voor alle partijen was het ondertekenen van de overeenkomst op 7 mei dan ook een feestelijk moment.

 • Geen doorstart activiteiten gemeente Uithoorn 200 jaar

  06 mei 2021

  Vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 stonden evenementen en activiteiten op de kalender in het kader van 200 jaar Uithoorn. Sinds de komst van het COVID-19 virus en de nare gevolgen om dit virus in te dammen, liggen alle evenementen en activiteiten stil. Ook alle activiteiten en geplande evenementen die voor gemeente Uithoorn 200 jaar op de planning stonden.

 • Vernieuw nu uw paspoort of identiteitskaart

  06 mei 2021

  Door de coronamaatregelen weet niemand wanneer we weer naar het buitenland mogen. Heeft u plannen om misschien dit jaar nog op reis te gaan? En moet uw reisdocument vernieuwd worden? Wacht dan niet te lang en vraag alvast uw nieuwe paspoort of identiteitskaart aan.

 • Digitaal-sportcafé stimuleert tot indienen sportprojecten

  06 mei 2021

  Vanuit het Sportakkoord van Uithoorn werd maandag 19 april 2021 een digitaal sportcafé georganiseerd. Het doel van het Sportakkoord van Uithoorn is verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle aanbieders van sport bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken.

 • Testen zonder afspraak in de coronatestbus

  04 mei 2021

  Bewoners van uit de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich tussen 10 en 16 mei (met uitzondering van 12 mei i.v.m. de weekmarkt) zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona bij het winkelcentrum Amstelplein. Vanaf 17 tot 30 mei kunnen bewoners zich laten testen bij het winkelcentrum Zijdelwaard. De bus is geopend van 9 tot 12 uur en van 12.45 tot 16 uur. In de landelijke GGD coronatestbus kunnen per dag maximaal 130 testen worden afgenomen.

 • Eerste online Informatieavond GASVRIJ Uithoorn

  03 mei 2021

  Gemeente Uithoorn organiseert op dinsdag 26 mei van 19.30 – 21.00 uur een online informatiebijeenkomst over GASVRIJ Uithoorn.

 • Coronacompensatie voor cultuur- en buurtorganisaties Uithoorn en De Kwakel

  03 mei 2021

  Cultuurorganisaties, buurthuizen, jeugdorganisaties en de kringloopwinkel in de gemeente Uithoorn kunnen compensatie krijgen voor de schade die zij in boekjaar 2020 opliepen door de coronapandemie. Organisaties kunnen hun aanvraag tot en met 3 juni 2021 indienen bij de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel, of bij de gemeente.

 • Aanmelding maatschappelijke organisaties voor digitale vrijwilligersmarkt gestart

  03 mei 2021

  Vanaf nu kunnen maatschappelijke organisaties zich aanmelden voor de digitale vrijwilligersmarkt, die van 6 tot en met 20 september plaatsvindt. Veel organisaties zullen inmiddels een uitnodiging in de mailbox hebben gekregen.

 • Ook ‘een beetje te hard’ is gevaarlijk

  03 mei 2021

  Iedereen rijdt weleens een beetje harder dan is toegestaan. Maar met “een beetje te hard” neemt het risico op een ongeluk snel toe. Vooral op plekken waar veel fietsers, oudere voetgangers en spelende kinderen zijn. In het centrum, in woonwijken en rond scholen. Wethouder Jan Hazen van Verkeer: “Het is vooral een kwestie van veilig gedrag op de openbare weg. Houd rekening met elkaar, en spreek elkaar erop aan.”

 • Bloemen voor biodiversiteit langs de Dwarsweg in De Kwakel

  02 mei 2021

  Pasgeleden is de berm langs de Dwarsweg in De Kwakel ingezaaid met twee soorten bloemenmengsels die voor meer biodiversiteit moeten zorgen.

 • Het Initiatievenfonds denkt graag met u mee

  29 april 2021

  Stichting Initiatievenfonds is sinds juli 2018 actief en heeft als doel om inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel te stimuleren maatschappelijke initiatieven en ideeën te ontplooien. Het organiseren van fysieke activiteiten is in deze tijd zeer lastig en er wordt veel gevraagd van de creativiteit van initiatiefnemers. Toch is het ook in deze tijd mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor initiatieven bij dit fonds. “Elkaar steunen is juist in deze tijd belangrijk!”, aldus wethouder Hans Bouma.

 • Kootpark-Oost: overeenkomst getekend voor woningbouw op Connexxionterrein

  29 april 2021

  De wijk Kootpark-Oost krijgt geleidelijk aan steeds meer een woonfunctie. Een van de beoogde projecten hier is woningbouw op het Connexxionterrein. Op 20 april werd door wethouder Hans Bouma en Jurgen de Reus van UBA Bouw | Projectontwikkeling een handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst. Een belangrijke en feestelijke mijlpaal in het proces, want hierna kan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen worden opgestart.

 • Twee Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Uithoorn

  26 april 2021

  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in Uithoorn zijn op maandag 26 april twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Burgemeester Pieter Heiliegers overhandigde aan Ben Plasmeijer en Frank Logger de versierselen die horen bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Ambitie van 2,7 TWh haalbaar met ruimte voor zorgvuldige afweging

  21 april 2021

  De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt. En er staat in hoe zij de warmtetransitie wil versnellen. Dit is een haalbare ambitie met voldoende ruimte voor een zorgvuldige afweging.

 • Realisatie Verkeersplan centrum Uithoorn officieel van start

  21 april 2021

  Met het plaatsen van het eerste bouwhek door wethouder Jan Hazen, is de realisatie van het Verkeersplan centrum Uithoorn officieel gestart. Mede dankzij financiële steun van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en de Vervoerregio Amsterdam, wordt er in 21 fases gewerkt aan een vriendelijk, groen en veilig centrum van Uithoorn.

 • Burgerpeiling 2021

  20 april 2021

  Een paar weken geleden heeft de gemeente een aantal inwoners op basis van een willekeurige selectie uit het inwonersbestand een uitnodiging gestuurd om mee te doen aan de Burgerpeiling 2021.

 • Toetsing hondenbeleid

  20 april 2021

  Het toetsen van het huidige hondenbeleid met input van inwoners is klaar. Inwoners hebben de gelegenheid gehad een reactie te plaatsen op de hondenkaart. Wij hebben wensen, kritiek en ideeën ontvangen. We hebben deze allemaal verzameld en in een document gezet.

 • Jaagpad mooi opgeknapt

  19 april 2021

  Het Jaagpad ligt tussen de N231 bij de brug naar Vrouwenakker en Bilderdam. Het pad is van de gemeente Uithoorn en ligt op een dijk dat eigendom is van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 • Opschoonommetjes een succes bij flats Europarei

  19 april 2021

  Op de Landelijke Opschoondag zijn er door inwoners en de werkgroep tegen afval in de Europarei opschoonommetjes gemaakt. Er werd veel zwerfafval opgehaald. Dat smaakte naar meer.

 • Buurtschouw zorg en veiligheid

  16 april 2021

  Op gepaste afstand vanwege de coronamaatregelen hielden burgemeester Heiliegers en wethouder De Robles (Zorg) vorige week een “buurtschouw” in het centrum en langs de Amsteldijk.

 • We houden Uithoorn in beweging

  15 april 2021

  Andy Verstelle, aanjager bij het Sportakkoord Uithoorn, en Erik Leus van de gemeente kijken terug op het eerste jaar van het Sportakkoord. Net als sportwethouder Jan Hazen zijn ze trots op wat in korte tijd binnen de gemeente is opgetuigd, ondanks alle coronabeperkingen. Maar ook een blik vooruit, op de verdere uitvoering van de sport- en beweegplannen. “Het vliegwiel is op gang gebracht; moeten we nu zorgen dat blijft draaien. We houden Uithoorn in beweging!”

 • Start werkzaamheden Verkeersplan centrum Uithoorn op 19 april

  20 april 2021

  Onlangs heeft de gemeente de start van de werkzaamheden aan het Verkeersplan centrum Uithoorn aangekondigd op 12 april. Helaas is bij de Dorpsstraat onverwacht vervuilde grond aangetroffen. Het afgraven en afvoeren van deze grond moet zorgvuldig gebeuren. Er worden daarom verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen, en dat vraagt voorbereidingstijd.