Nieuws RSS icoon

 • Verkiezingen hebben gevolgen voor Uithoorn

  Op woensdag 17 maart zijn er weer landelijke verkiezingen. Ook Uithoornaars en Kwakelaars kunnen die dag stemmen wie zij in de regering en in de Tweede Kamer willen hebben. Maar waarom zou je gaan stemmen? En hoe komt je keuze voor een partij in “Den Haag” terug in de keuzes die de gemeente Uithoorn de komende jaren maakt? Burgemeester Heiliegers legt het uit.

 • Word weer verliefd op uw buurt

  05 maart 2021

  Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag, in aangepaste vorm, plaats. Doe mee en maak op zaterdag 20 maart een opschoon-ommetje.

 • Burgemeester in gesprek met jongvolwassen over de coronasituatie

  Burgemeester Pieter Heiliegers nodigt alle jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar uit om op maandag 22 maart met hem digitaal in gesprek te gaan over de coronasituatie.

 • Sierteeltsector kwetsbaar voor misbruik criminelen

  04 maart 2021

  Het is voor criminelen aantrekkelijk om misbruik te maken van de logistieke systemen die samenhangen met de internationale positie van de sierteeltsector. Bij de andere mainports – Amsterdam Schiphol en de Rotterdamse haven - wordt een EU-buitengrens bewaakt en zijn dagelijks douane, opsporingsdiensten en vele beveiligers aan het werk. Dat is in de sierteeltsector, een mainport in de tweede linie, niet of nauwelijks het geval.

 • Week van de AfvalHelden

  02 maart 2021

  Begin 2020 toen de coronacrisis begon, werd het duidelijk hoe belangrijk onze mannen zijn. Elke dag staan ze voor u klaar. De chauffeurs en beladers die met een inzamelvoertuig de containers legen. De groenmedewerkers die zorgen dat het groen in onze gemeente aangelegd en onderhouden wordt. De medewerkers op het scheidingsdepot, die zorgen dat iedereen veilig hun grofvuil kan wegbrengen. De medewerkers die de prullenbakken legen en het zwerfafval opruimen. De strooiploegen die tijdens onze wintermaanden de weg veilig houden. En met hen nog vele andere medewerkers die Uithoorn en De Kwakel dagelijks schoon en veilig houden!

 • Gemeente aan de slag met recreatieve, groene zone tussen Westeinderplassen en Amstel

  02 maart 2021

  Voldoende groen in de gemeente is belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Dat vindt niet alleen het college van burgemeester en wethouders, maar ook Buurtbeheer De Legmeer. Zij ontwikkelden het initiatief voor een recreatieve, groene verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel, stelden een Masterplan hiervoor op en legden dit voor aan het college. Het college besloot dit idee te omarmen en stelt de raad voor een eerste verkenning naar de haalbaarheid van deze zone uit te voeren.  

 • Regeling TONK komt eraan

  In maart kunt u de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bij ons aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de crisis tijdelijk minder inkomsten hebben en hoge woonlasten hebben. Op dit moment wordt de regeling tot in detail uitgewerkt.

 • Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

  23 februari 2021

  Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt.
  Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvangt u de stempas thuis. Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u op woensdag 17 maart uw stem uitbrengen in een stemlokaal.

 • Gemeente vestigt Wet voorkeursrecht Gemeenten op Schanskerk

  23 februari 2021

  De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat besloot de gemeenteraad in 2009. Na dit besluit is samen met bewoners en ondernemers een eerste plan voor het gebied gemaakt. De eigendommen van het bisdom – de Schanskerk, pastorie en de tuin eromheen – maakten geen onderdeel uit van dit plan. Zowel de bewoners als de gemeenteraad vonden dit een gemis: het Schansgebied verdient een plan met veel groen, waarbij de historische kerktorens en pastorie, de bestaande karakteristieke huizen en de nieuwe gebouwen een sterk geheel vormen.

 • Aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021

  23 februari 2021

  Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021 valt net als vorig jaar, eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2021 (onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing) en de hondenbelasting.

 • Praat mee over nieuwe detailhandelsvisie

  23 februari 2021

  De gemeente Uithoorn nodigt u uit om mee te denken en te praten over het winkelaanbod in de gemeente. Als gemeente Uithoorn is een goed winkelaanbod belangrijk voor onze inwoners. Ons koopgedrag is de laatste jaren sterk veranderd. We zijn als consument steeds meer online gaan kopen en daarbovenop is de coronacrisis gekomen. Daarom is het belangrijk om een toekomstbestendig winkelaanbod te hebben. Op dinsdag 9 maart wordt er een online bewonersbijeenkomst georganiseerd om 19:00 uur. Interesse, meld u aan!

 • Jeugdhulptrainingen

  23 februari 2021

  Doe mee met trainingen over (positief) opvoeden van uw (puber)kind of laat uw kind meedoen met een sociale vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining. Met deze trainingen krijgen u en uw kind handvatten voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief opvoeden. Inwoners uit de gemeente Uithoorn kunnen deze trainingen volgen.

 • Eerste winnaressen “Uithoorn in Beweging”

  19 februari 2021

  Afgelopen dinsdag trof Sport-wethouder Jan Hazen de eerste winnaressen van de “Uithoorn in Beweging”-challenge bij het Zijdelmeer naast het gemeentehuis. “Jullie laten zien dat er genoeg te sporten en te bewegen valt in Uithoorn en De Kwakel. Voor alle leeftijden, ook in coronatijd.” De Challenge duurt nog tot 1 maart. 

 • Schaf nu voordelig zonnepanelen aan

  19 februari 2021

  Na succesvolle acties in voorgaande jaren heeft de gemeente Uithoorn opnieuw een zonnepanelenactie voor haar inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Het Regionaal Energieloket verzorgt de actie voor de gemeente.

 • Op weg naar een groen en veilig centrum

  15 februari 2021

  Wethouder Jan Hazen onthult het bouwbord voor de realisatie van het nieuwe verkeerplan voor het centrum van Uithoorn.

 • Nieuwe detailhandelsvisie gericht op de toekomst

  15 februari 2021

  De gemeente Uithoorn nodigt u uit om mee te denken over het winkelaanbod in de gemeente. “Als gemeente Uithoorn is een goed winkelaanbod belangrijk voor onze inwoners. Ons koopgedrag is de laatste jaren sterk veranderd. We zijn als consument steeds meer online gaan kopen en daarbovenop is de coronacrisis gekomen. Kortom, het is des te belangrijker om een toekomstbestendig winkelaanbod te hebben. Een vernieuwde detailhandelsvisie gaat ons daarbij helpen”, aldus wethouder Jan Hazen, portefeuillehouder Economie.

 • Gemeente Uithoorn is jarig!

  10 februari 2021

  “Van harte gefeliciteerd met de 201ste verjaardag van onze mooie gemeente,” deze felicitaties brengt burgervader Pieter Heiliegers graag over aan alle inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel. Vorig jaar werd op 10 februari tijdens een bijzondere raadsvergadering stilgestaan bij het 200-jarig bestaan van de gemeente Uithoorn. “Voortaan schenken we ieder jaar aandacht aan dit historische moment!”

 • Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben

  Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

 • Blijf alert op huiselijk geweld

  10 februari 2021

  In maart leven we een jaar met de coronamaatregelen. Een jaar met beperkingen, maatregelen en lockdowns. En sinds kort de avondklok. De beperkingen dwingen ons in onze huizen te blijven. Maar wat als je huis niet veilig is? Als je daar te maken hebt met geweld of mishandeld wordt? Slachtoffers én omstanders moeten weten dat zij binnen de gemeente hulp kunnen krijgen. Meld geweld in je huis of in je straat!

 • Brief burgemeester Heiliegers aan de kinderen van Uithoorn en De Kwakel

  09 februari 2021

  Lieve kinderen, Wat fijn dat jullie weer naar school kunnen. Dat je je vriendjes en vriendinnetjes weer kan zien, je juf of meester. Ik kan mij zo voorstellen dat je hen gemist hebt.

 • Woordenwedstrijd nieuw kunstwerk. Stuur uw woord in

  09 februari 2021

  Het 200-jarig bestaan van de gemeente Uithoorn is een mijlpaal die we blijvend willen markeren met een bijzonder kunstwerk op een centrale plek. Deze plek is de nieuwe rotonde in het centrum, die de komende jaren gemaakt gaat worden.