Commissievergaderingen gemeenteraad 13, 14 en 15 april 2021

In week 15 vergaderen de commissies Organiseren, Wonen & Werken en Leven van de gemeenteraad.

13 april 2021 commissie Organiseren

Op dinsdag 13 april vergadert de commissie Organiseren (19.30 uur). Op de agenda staan:

  • Ontwikkelagenda participatie
  • Governancestructuur MRA
  • Kadernota 2022 Duo+
  • Groslijst 2021 Rekenkamer Uithoorn
  • Lijst van moties en toezeggingen

14 april 2021 commissie Wonen & Werken

Op woensdag 14 april 2021 vergadert de commissie Wonen & Werken (19.30 uur). Naast de vaste agendapunten over Schiphol en de Omgevingsvisie staan op de agenda:

  • Omgevingswet & Omgevingsplan
  • Detailhandelsvisie gemeente Uithoorn
  • Vestiging voorkeursrecht in het Schansgebied
  • Bestemmingsplan WAPO-terrein
  • Situatie openbaar vervoer

15 april 2021 commissie Leven

Op donderdag 15 april 2021 vergadert de commissie Leven (19.30 uur). Op de agenda staat een jongereninitiatief voor de skatebaan.

Bekijk de agenda’s en bij behorende stukken.

Let op! Deze vergaderingen worden in digitale vorm gehouden. Zij zijn live te volgen (en later terug te kijken)
Inspreken bij de vergadering is mogelijk. Aanmelding hiervoor (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering) is vereist via griffie@uithoorn.nl.