Aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021 valt net als vorig jaar, eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2021 (onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing) en de hondenbelasting.

Eigenaren met een woning moeten rekening houden met de onderstaande woonlasten:

  2020 2021
Gemiddelde woningwaarde (waarde 2021 = 2020 + 7% gemiddelde waardestijging woningen) € 309.000 € 331.000
OZB-tarief eigenaar woning 0,1028%  0,0985%
Gemiddeld OZB-bedrag eigenaar woning  € 318,00  € 325,96
Afvalstoffenheffing (eenpersoons) € 233,36   € 241,96
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 278,50  € 287,10
Rioolheffing € 244,22  € 234,86

Betaalmogelijkheden

Automatische incasso  

Als u via automatische incasso betaalt, schrijven wij het aanslagbedrag automatisch af in maximaal 9 termijnen. Heeft u nog geen automatische incasso en wilt u dit aanvragen? Vul dan de bijgevoegde machtigingskaart die u bij de aanslag vindt of download deze op gemeentebelastingenamstelland.nl
Stuur de ingevulde machtigingskaart per post naar:
Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4, 1180 BA te Amstelveen
Wilt u de automatische incasso stoppen, of wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Geef dit dan ook schriftelijk aan via bovenstaand postadres.

QR-code 

U vindt de QR-code op de aanslag. U kunt met deze code eenvoudig de aanslag betalen. Het betalingskenmerk wordt automatisch gevuld. U moet hiervoor wel een aparte QR-scan app. downloaden. De QR-code werkt helaas niet via uw bank app.

iDEAL in MijnOverheid 

Heeft u aangegeven de aanslag digitaal te willen ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid? Dan kunt u betalen met iDEAL. Ook kunt u via de berichtenbox een digitale machtiging afgeven voor automatische incasso.

Betaling per bank 

Betaalt u via internetbankieren of per overschrijvingsformulier? Vermeld dan altijd het betalingskenmerk of het aanslagnummer. 

Meer informatie 

Heeft u vragen over de onderwerpen, over de WOZ-waarde, de aanslag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingsproblemen, bijvoorbeeld door corona of door de Kinderopvangtoeslagaffaire? Kijk op gemeentebelastingenamstelland.nl voor meer informatie of neem telefonisch contact op via (020) 540 48 86 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).