Informatieavond over ontwerpbestemmingsplan Connexxionterrein tijdens inzagetermijn

Kootpark-Oost gaat langzaam veranderen van werken naar wonen. Hiervoor hebben verschillende ontwikkelaars plannen. Zo wordt het voormalige Connexxionterrein herontwikkeld met woningbouw. Rondom de terinzagelegging organiseert de gemeente, samen met ontwikkelaar UBA BV een online informatieavond op dinsdag 15 juni, vanaf 19.30 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 4 juni voor iedereen ter inzage, online en op het gemeentehuis tijdens de openingstijden. U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken een zienswijze indienen.

Aanmelden voor de online informatieavond

Tijdens deze informatieavond kunt u vragen stellen over het project. U kunt zich eenvoudig aanmelden voor deze avond via het aanmeldformulier op Uithoorndenktmee.nl onder het project Kootpark-Oost/De Connexxionlocatie.