Uitvoering parkeervisie

De gemeenteraad heeft op 2 november 2023 de Parkeervisie Uithoorn vastgesteld. Daarmee is de participatie op de visie afgerond. Nu volgt een uitvoeringsplan.

De parkeervisie beschrijft het toekomstbestendige beleid voor het parkeren in Uithoorn en De Kwakel, en stelt vier doelen centraal: 

  • de parkeerdruk in en rondom het Dorpscentrum Uithoorn acceptabel houden
  • een hoge parkeerdruk bij de toekomstige tramhaltes van de Uithoornlijn voorkomen
  • de toenemende parkeervraag bij verdichtingslocaties en nieuwbouwprojecten voorzien
  • de ruimtevraag voor de tweede en derde auto in woonwijken verminderen

Nu komt het aan op de uitvoering van het beleid. De gemeente Uithoorn werkt dit via het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 van de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 uit. Bekijk hiervoor de uitvoering op onderdelen hiervan

Al deze maatregelen worden het aankomende jaar verder uitgewerkt. Waar dat op onderdelen kan, gewenst óf noodzakelijk is, vragen we de inwoners en ondernemers weer om mee te denken. Houd daarom uithoorndenktmee.nl goed in de gaten.