Privacyverklaring

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

De Algemene privacyverklaring beschrijft hoe de gemeente dit doet en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Specifieke privacyverklaringen


In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn.

Deze pagina wordt nog verder aangevuld.