Duurzaamheidsagenda Uithoorn

De gemeente heeft een programma gemaakt voor de komende jaren om Uithoorn samen duurzamer te maken: de Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan de doelen en de activiteiten voor de komende jaren op de thema’s ‘energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie’. 

Meer informatie 

De gemeente Uithoorn informeert bewoners regelmatig over duurzaamheid. U kunt de 'Uithoorn doet Duurzaam' pagina's teruglezen in De Nieuwe Meerbode.

Onderstaande agenda's zijn op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl:

  • Duurzaamheidspagina 26 maart 2020
  • Duurzaamheidspagina 26 februari 2020;
  • Duurzaamheidspagina 29 januari 2020;
  • Duurzaamheidspagina 18 december 2019;
  • Duurzaamheidspagina 27 november 2019;
  • Duurzaamheidspagina 6 november 2019;