Participatiewet

De Participatiewet is er voor mensen die te weinig inkomen hebben om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. 

Aan het werk


Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij de gemeente aankloppen voor hulp. Die hulp kan een uitkering zijn, maar belangrijker is dat u (weer) werk vindt. Ook daar kan de gemeente bij helpen. Samen mét u zorgt de gemeente ervoor dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien. Op weg naar werk kunt u op ons rekenen. Maar wij rekenen ook op uw volledige medewerking! De gemeente: 

  • probeert samen met diverse re-integratiebedrijven uw kans op werk te vergroten. Dat kan door begeleiding, cursussen en werkervaringsprojecten. We streven naar maatwerk: dat wat het beste bij u past.
  • kan u ondersteunen bij het vinden van werk als u uw werk bent kwijtgeraakt of als u nog nooit heeft gewerkt.
Personeel en participatiewet


Bent u op zoek naar personeel en bent u maatschappelijk betrokken? Bent u bereid werkzoekenden met een (korte) afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven weer aan het werk te komen? Wilt u zich hierin verdiepen en meer weten over een aanpak? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers:

Accountmanager Uithoorn

T: 06 - 57542478 
E: sanne.van.alphen@uithoorn.nl 

Accountmanager WSP
T: 06 - 52074103
E: timo.rijsterborgh@uithoorn.nl

Aanvragen uitkering


U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Een bijstandsuitkering aanvragen kan via de website Werk.nl (van UWV).

Nadat u zich via werk.nl heeft gemeld voor een uitkering, dient u binnen 2 werkdagen telefonisch contact op te nemen met het Sociaal Loket om de melding te activeren: (0297) 513 111 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.  

Jonger dan 27 jaar


Als u jonger bent dan 27 jaar, dan kunt u niet direct verder met de aanvraag. Voor u geldt namelijk een wettelijke zoekperiode van 4 weken.
Om de zoekperiode te laten registreren moet u telefonisch contact opnemen met het Sociaal Loket (0297) 513 111 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. De consulent maakt vervolgens een afspraak met u en legt uit wat er in de zoekperiode wordt verwacht en wanneer de zoekperiode afgelopen is.

De zoekperiode start op de datum dat u zich meldt bij het Sociaal Loket. Na de zoekperiode kunt u zich weer melden voor een uitkering: u kunt telefonisch contact opnemen met het Sociaal Loket. Krijgt u na de zoekperiode een uitkering, dan gaat deze in vanaf het begin van de zoekperiode. 

AOW-gerechtigde leeftijd


Als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en geen volledig AOW-pensioen heeft (doordat u bijv. een tijd buiten Nederland heeft gewoond), kunt u via de Sociale Verzekeringsbank een aanvulling op uw AOW aanvragen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank of bel (071) 5129610.

Laat geen geld liggen


De gemeente Uithoorn heeft verschillende regelingen die inwoners met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Kijk op: laat geen geld liggen.

Bijstandsnormen
Meer informatie


Voor meer informatie neemt u contact op met het Sociaal Loket.

  • Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513111.